Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2012

“Πρόγραμμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης του Σχολικού Εκφοβισμού στα Γυμνάσια βασισμένο στη Θεωρία της Εν-νόησης (Mentalization)”

“Πρόγραμμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης του Σχολικού Εκφοβισμού στα Γυμνάσια βασισμένο στη Θεωρία της Εν-νόησης”

Σύντομα για την ΕΨΥΠΕ και το έργο της στην Πρόληψη και Αντιμετώπιση του Σχολικού Εκφοβισμού

Η E.Ψ.Y.Π.E. είναι επιστημονικό μη κερδοσκοπικό σωματείο (Ν.Π.Ι.Δ.). Ιδρύθηκε το 1991 και αποτελεί έναν από τους πρώτους φορείς που δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα, με σκοπό την προώθηση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης και την ανάπτυξη του μοντέλου της κοινοτικής φροντίδας της ψυχικής υγείας του παιδιού και του εφήβου. (www.epsype.gr)

Στα μέλη της περιλαμβάνονται έγκριτοι επιστήμονες με πολύχρονη και διακεκριμένη θητεία στον τομέα της ψυχικής υγείας του παιδιού και του εφήβου, με μεγάλη κλινική εμπειρία και σημαντικό εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο. Επιστημονικός υπεύθυνος της Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. είναι ο κ. Ι.Τσιάντης Αν. Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.Στο χώρο της ενδοσχολικής βίας η Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. δραστηριοποιείται από το 2006 μέσω των ερευνητικών προγραμμάτων Daphne II & III (2006-2010) και μέσω του “Προγράμματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Ενδοσχολικής Βίας και του Εκφοβισμού (bullying) στο Δημοτικό Σχολείο: STOP στην Ενδοσχολική Βία” το οποίο βρίσκεται σε φάση υλοποίησης.To “Πρόγραμμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης του Εκφοβισμού στα Γυμνάσια βασισμένο στη Θεωρία της Εν-νόησης” (Mentalization):

 • Αποσκοπεί στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση του εκφοβισμού που εκδηλώνεται στα Γυμνάσια.
 • Το πρόγραμμα βασίζεται στη θεωρία της Εν- νόησης η οποία απαρτιώνει πολλές διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις της ψυχολογικής σκέψης. Η Εν-νόηση έχει κεντρικό ρόλο στην ανθρώπινη επικοινωνία και βοηθάει στην καλύτερη κατανόηση των ανθρωπίνων σχέσεων.
 • Το πρόγραμμα ακολουθεί την τριαδική προσέγγιση κατανόησης του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού (παιδί που εκφοβίζει - παιδί που εκφοβίζεται - παρατηρητές) και βάζει στο κέντρο το παιδί, το σχολικό πλαίσιο, την οικογένεια καθώς και την κοινότητα. Για αυτό το λόγο το πρόγραμμα επιδιώκει συνεργασία και με τους γονείς των παιδιών που θα ακολουθήσουν το πρόγραμμα.
 • Ως μέσο χρησιμοποιεί ένα εγχειρίδιο το οποίο  αποτελείται από μια σειρά 11 εργαστηρίων με θεματολογία σχετική με τον σχολικό εκφοβισμό και με τη θεωρία της εν-νόησης (π.χ. “Κατανοώντας τον εκφοβισμό”, “Η Εν-νόηση στο Γυμνάσιο”, “Διαφορετικότητα”, “Διαδικτυακός Εκφοβισμός”, “Επιπτώσεις”, “Αντιμετώπιση του εκφοβισμού” κ.α.)
 • Έχει ως μονάδα υλοποίησης των δραστηριοτήτων τη σχολική τάξη, στην οποία ο εκπαιδευτικός καλείται να λάβει το ρόλο του συντονιστή των δραστηριοτήτων των εργαστηρίων.


Τι περιλαμβάνει το Πρόγραμμα: 
Η υλοποίηση του προγράμματος κατά την διάρκεια του χρόνου εφαρμογής του στο σχολικό πλαίσιο περιλαμβάνει:

1.Ομάδες εστιασμένης συζήτησης στις οποίες θα λάβουν μέρος οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές. Οι ομάδες ενδέχεται να μαγνητοφωνηθούν με στόχο τη συλλογή ερευνητικών δεδομένων για την συνεχή βελτίωση του προγράμματος.

2. Οι εκπαιδευτικοί θα κληθούν να παρακολουθήσουν ένα τριήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο (συνολικής διάρκειας 9 ωρών). Το τριήμερο αυτό αποσκοπεί στο να προετοιμάσει τον εκπαιδευτικό για το πρόγραμμα και η θεματολογία του περιλαμβάνει:
 • Θεωρητικές εισηγήσεις,
 • πρακτικές και βιωματικές ασκήσεις,
 • συζήτηση με ειδικούς και συναδέλφους σχετικά με θέματα εκφοβισμού και με τη θεωρία της εν- νόησης,
 • παρουσίαση και εξοικείωση με το εγχειρίδιο δραστηριοτήτων,
 • οδηγίες για την εφαρμογή του προγράμματος στην τάξη.

3. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εφαρμογής του προγράμματος οι εκπαιδευτικοί θα υποστηρίζονται με συχνές ομαδικές συναντήσεις υποστήριξης (εποπτείες) οι οποίες ενδέχεται να βιντεοσκοπούνται.
4. Θα δοθεί φάκελος με σχετικό έντυπο υλικό (βιβλία και άρθρα για το φαινόμενο του εκφοβισμού) καθώς και το εγχειρίδιο δραστηριοτήτων του προγράμματος.
5. Οι εκπαιδευτικοί θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης, αναγνωρισμένο από την Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.

Αναμενόμενα Οφέλη
Τα οφέλη τα οποία θα αποκομίσουν οι εκπαιδευτικοί από το πρόγραμμα αναμένεται να είναι τα εξής:

 1. Ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας σε θέματα σχολικού εκφοβισμού
 2. Αύξηση των γνώσεων των εκπαιδευτικών σε σχέση με το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού
 3. Αύξηση των γνώσεων των εκπαιδευτικών για την πρόληψη και τρόπους αντιμετώπισης του εκφοβισμού
 4. Ανάπτυξη των δεξιοτήτων επικοινωνίας και συντονισμού της ομάδας της τάξης
 5. Ανάπτυξη διαπροσωπικών δεξιοτήτων που βελτιώνονται μέσω της ανάπτυξης της εν- νόησης σε επίπεδο ατόμου και ομάδας
 6. Εκπαίδευση και υποστήριξη κατά τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος από επαγγελματίες ψυχικής υγείας.

Θεωρούμε ότι το όφελος από την συμμετοχή στο πρόγραμμα θα είναι σημαντικό και αποτιμήσιμο σε βάθος χρόνου, καθώς ενημερώνει και προετοιμάζει τον εκπαιδευτικό για να μπορεί να αντιμετωπίζει περιστατικά βίας που μπορεί να προκύψουν στο σχολείο του, αλλά και του δίνει τη δυνατότητα να μοιραστεί αυτή τη γνώση με συναδέλφους, καθώς και με την ευρύτερη κοινότητα. Μέσα από την εφαρμογή στάσεων που βασίζονται στην εν-νόηση μπορούν, επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί να προσεγγίσουν καλύτερα τους γονείς και μαζί να αποτελέσουν "θετικά πρότυπα" για τους μαθητές διευκολύνοντάς τους να καλλιεργήσουν αντιλήψεις που απώτερο στόχο έχουν την προαγωγή της μη- βίας στο σχολείο και την κοινότητα.

Σήμερα, που το πρόβλημα του εκφοβισμού μοιάζει πιο επίκαιρο από ποτέ και, δυστυχώς χαρακτηρίζει πτυχές τόσο της ιδιωτικής όσο και της δημόσιας ζωής, και που οι ανθρώπινες σχέσεις χαρακτηρίζονται πιο απόμακρες από ποτέ, καθένας καλείται να αναλογιστεί την δική του στάση και δράση απέναντι σε όλα τα παραπάνω.

Σας προσκαλούμε να συνεργαστείτε μαζί μας για την καταπολέμηση του εκφοβισμού στα Γυμνάσια μέσω του “Προγράμματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης του Εκφοβισμού στα Γυμνάσια βασισμένο στη Θεωρία της Εν- νόησης”. 

Δωρητής:

Δεν υπάρχουν σχόλια: